slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Już od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować we Wrocławiu judaistykę na poziomie licencjatu!

Program tych studiów skierowany jest do osób interesujących się kulturą i historią żydowską od czasów starożytnych do współczesności, chcących poznać język hebrajski i języki diaspor żydowskich. Studenci realizują 705 godzin współczesnego języka hebrajskiego i 405 godzin języka jidysz . Dodatkowo mają możliwość nauczenia się podstaw języka ladino i języka hebrajskiego biblijnego. W czasie trzyletniej nauki otrzymują wiedzę z zakresu religii i tradycji żydowskiej, literatur żydowskich, historii, filozofii, etnografii, muzyki, sztuki i architektury żydowskiej, jak również metodologię i rozwój studiów żydowskich  oraz ich interdyscyplinarny charakter. Na podstawie wiedzy o współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce, zdobytej nie tylko w czasie wykładów i konwersatoriów, ale również dzięki praktykom zawodowym odbywanym w instytucjach żydowskich, student umie rozpoznać problemy mniejszości narodowych i religijnych. Uczy się działać w środowiskach mniejszościowych, umie podjąć działania na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Studia te przygotowują specjalistów w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych, mających świadomość różnic kulturowych i związanych z nimi wyzwań w zakresie komunikacji oraz budowania społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego. 

Pobierz szczegółowy program studiów oraz zasady rekrutacji w formacie PDF!

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl