slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rekrutacji na studia licencjackie Judaistyka, informujemy, że szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego można odnaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl