slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

W I semestrze studenci judaistyki mają do zrealizowania - 1 przedmiot na polonistyce (30 h) i 1 przedmiot fakultatywny dowolny (30 h).
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE W I SEMESTRZE JUDAISTYKI:
zajęcia na Filologii Polskiej, w której mogą Państwo uczestniczyć są następujące:

         • komunikacja w mediach,
         • sztuka pisania,
         • kultura języka polskiego,
         • ćwiczenia w sztuce inwencji i kompozycji,
         • językowy obraz świata a stereotyp w badaniach lingwistycznych,
         • wprowadzenie do komunikologii.

Należy:
1.na planie polonistyki (planie wszystkich lat) znaleźć zajęcia, które Was zainteresują,
2. pójść na zajęcia i spytać prowadzącego, czy można się zapisać mówiąc, że jest się z judaistyki,
3. następnie w przyszłym tygodniu wysłać mail na adres morze[at]uni.wroc.pl (Małgorzata Koczut-Orzechowska), w którym podadzą Państwo, że zapisali się na takie zajęcia, w mailu trzeba podać nazwę, rok i prowadzącego oraz swoje imię, nazwisko, numer indeksu i zaznaczyć, że jest się z judaistyki.

Co do zajęć fakultatywnych - mogą Państwo wybrać wszelkie zajęcia z programu uniwersyteckiego wszystkich kierunków, ale także trzeba zapytać prowadzącego, czy zgodzi się, aby uczestniczyć w tych zajęciach jako przedmiotach fakultatywnych, po czym wysłać informację, na jakie zajęcia się Państwo zapisali na adres joanna.degler[at]gmail.com (Joanna Lisek)

  

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl