slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

W związku z licznymi pytaniami o płatność za studiowanie drugiego kierunku odpowiadamy: wedle wykładni ministerstwa płacą studenci immatrykulowani na studia I stopnia w roku akademickim 2011/12 i później. Pierwszy rok studiów na drugim kierunku - zawsze jest za darmo, drugi i kolejne - płatne. Potem decyduje już średnia ocen.

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl