slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Serdecznie zapraszamy wykładowców i studentów wszystkich roczników na uroczyste otwarcie roku akademickiego na naszym kierunku, które odbędzie się 05.10.2015 r.

11.00-11.45 Spotkanie inauguracyjne i zapoznawcze dla studentów wszystkich lat (s. 141)
12.00-13.00 Wykład „Izrael w fotografii Amikama Szuw” (s.141)
13.15-14.00 Spotkania organizacyjne z opiekunami roku dla poszczególnych grup
Od 15.00 zajęcia według planu

Studentom pierwszego roku gratulujemy rozpoczęcia nauki na naszym kierunku i przypominamy o ważnych terminach:

  • 30.09 godz. 13-14.30 Immatrykulacja w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr.
  • 30.09 godz. 15.00 Test kwalifikacyjny z języka obcego:

o j. angielski - s. 101C, ul. Więzienna 12
o j. niemiecki - s. 125, pl. Nankiera 15
o j. francuski - s. 125, pl. Nankiera 15
o j. hiszpański - s. 125, pl. Nankiera 15
o j. włoski - s. 125, pl. Nankiera 15
o j. rosyjski - s. 125, pl. Nankiera 15

Szczegółowe informacje na temat zapisów i warunków przystąpienia do testu znajdą Państwo na stronie: http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/studenci-stacjonarni-i-rok-20132014#judaistyka

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl