slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Dla kogo?

 • dla osób chcących pogłębić swoje zainteresowania kulturą i historią żydowską, zamierzających kontynuować naukę języka hebrajskiego i jidysz

Czego uczymy?

 • języków: zaawansowanego hebrajskiego i jidysz,
 • historii, religii, literatury, kultury żydowskiej,
 • sztuki przekładu,
 • metodologii różnych dziedzin nauki,
 • krytycznego myślenia, czytania, pisania,
 • wszechstronnych umiejętności analitycznych,
 • działać w środowiskach mniejszościowych i organizacjach pozarządowych,
 • interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych dla budowy społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego.

Uzyskiwany stopień naukowy:

 • magister filologii ze specjalnością judaistyczną.

Co można robić po Judaistyce?

 • pracować w instytucjach, organizacjach pozarządowych, których działania ukierunkowane są na społeczności mniejszościowe,
 • prace translatorskie z wykorzystaniem języka hebrajskiego i jidysz,
 • brać udział w projektach badawczych z zakresu studiów żydowskich,
 • pracować w wydawnictwach, redakcjach, muzeach, ośrodkach kultury, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków żydowskich,
 • pracować w placówkach dyplomatycznych, w których potrzeba specjalistów w zakresie stosunków polsko-żydowskich,
 • pracować w firmach, w których wykorzystuje się język hebrajski i język jidysz, w tym w przedstawicielstwach firm izraelskich,
 • pracować w placówkach oświatowych zainteresowanych nauczaniem historii, kultury i języków żydowskich.

Zalety:

 • atmosfera motywująca do rozwoju i realizacji własnych projektów,
 • życzliwa kadra i przyjazny plan studiów umożliwiają łączenie judaistyki z innymi kierunkami lub z pracą,
 • jednostka naukowa o międzynarodowej renomie i rozległych kontaktach w Polsce i zagranicą,
 • atrakcyjna oferta stypendialna,
 • bezpłatna nauka na wysokim poziomie,
 • współpraca z ośrodkami zagranicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Dlaczego Wrocław?

 • duży, prężnie rozwijający się ośrodek akademicki, położony niecałe 300 km od Pragi i Berlina,
 • miasto w wielokulturowej historii.

 

Judaistyczne studia magisterskie mogą być wstępem do dalszej kariery naukowej nie tylko w obszarze judaistyki, ale innych nauk filologicznych, społecznych, historycznych.

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl