slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2016/2017

pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich,

Szanowni Państwo,

Obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 17 października 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

Rejestracja i przebieg szkolenia

Wejdź na stronę: https://speno.uni.wroc.pl

Rejestracja i przebieg szkolenia:

 1. Zaloguj się używając przycisku logowania w prawym górnym rogu strony, logowanie wykorzystuje takie same dane jak np. USOSWeb
 2. Jeżeli jest to pierwsze logowanie:
 3. Uzupełnij profil użytkownika (imię, nazwisko, email, dane dotyczące wydziału i kierunku studiów) i zatwierdź zmiany za pomocą przycisku na końcu formularza
 4. Po wyświetleniu profilu użytkownika, wróć na stronę główną portalu
 5. Odszukaj kurs: Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony PPOŻ
 6. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP2016Z
 7. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
 8. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę! Znajdziesz ją w kursie, w kategorii Administracja, gdzie znajduje się odnośnik do strony Oceny

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. : (71) 375-24-89.

***

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2016/2017

(first degree, second degree and uniform master's and doctoral studies)

Training on health and safety and fire protection available only as an e-learning course

 

Ladies and Gentlemen,

It is the responsibility of each student commencing studies at the University of Wroclaw to participate in training on health and safety and fire protection. The course is mandatory and ends with a test. Training is considered to be completed on the basis of minutes of the training.

 

The training in the field of occupational health and safety and fire protection lasts from 17 October 2016 to 30 January 2017.

 

Open a page https://speno.uni.wroc.pl.

 

How to start your training?

 1. Login using menu in an upper right corner (giving the same data as in USOSWeb).
 2. If this is your first login:
 3. Complete the user profile (name, surname, faculty and field of study) and save changes with the button at the end of the form.
 4. After the user profile is shown, click the "Home" button at the top-left corner of the page
 5. Locate the course: Initial training in the field of health and safety and fire protection.
 6. Sign up for a course using access key: BHP2016Z.
 7. Familiarize yourself with the modules of the course and complete the test. Materials should be viewed consecutively starting from the module “Introduction to training”. Pay attention to the symbols of completing the modules (on the right).
 8. Check your grade after completing the test. It can be found on the course page in category: Administration -> link: Grades.

Any information on the above matter shall be given by the Department of Health and Safety and Fire Protection - tel.: (71) 375-24-89.

 

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl