slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

1 lutego Katedra Judaistyki otrzymała imię Tadeusza Taubego.
Tadeusz Taube jest osobą o ogromnych zasługach dla rozwoju studiów akademickich na świecie i w Polsce. Od lat jest też przyjacielem Katedry Judaistyki (wcześniej Zakładu Studiów Żydowskich IFP), wsparł tworzenie naszej biblioteki, pomagał organizować spotkania naukowe, serie wykładów etc. Obecnie współfinansuje remont nowej siedziby Katedry.

Vilja Fussell, Anita Friedman, Tadeusz Taube i Shana Penn we Wrocławiu
Vilja Fussell, Anita Friedman, Tadeusz Taube i Shana Penn we Wrocławiu

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl