slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Z przyjemnością powiadamiamy, że stypendium im. Lilki i Kuby Kronhillów otrzymali: Ewelina Wrona i Adam Stepnowski, a stypendium Prymus: Anna Nienartowicz, Justyna Lisak oraz Agata Salamon. Gratulujemy!

Komisja Stypendialna Judaistyki
Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl