slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego, Uniwersytet Wrocławski, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat historii i kultury Żydów śląskich, 1740-1945, ze szczególnym naciskiem na historię społeczną, gospodarczą i kulturalną.


 The Taube Department of Jewish Studies, Wrocław University, is pleased to announce a competition for the best MA thesis on the subject of the history and culture of the Jews of Silesia, 1740-1945, with particular emphasis on social, economic or cultural aspects.


Praca powinna być obroniona po 1 czerwca 2015 w języku polskim, niemieckim lub angielskim. Prace w innych językach mogą zostać uwzględnione, prosimy jednak o wcześniejsze ustalenie tego faktu z organizatorami konkursu.

Prosimy o przesłanie prac jako jeden plik w formacie .pdf w pełni zgodny z treścią obronionej pracy magisterskiej na adres emailowy judaistyka[at]uni.wroc.pl z dopiskiem „praca magisterska do nagrody”, skanem dokumentu poświadczającego pozytywny wynik egzaminu magisterskiego oraz krótkim naukowym CV do 15 listopada 2017 r.   Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę skierować na ten sam adres.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 stycznia 2018 r.

Pierwsza nagroda:  500 euro
Druga nagroda:      200 euro

Prof. dr hab. Marcin Wodziński
kierownik, Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego
Uniwersytet Wrocławski


The theses must have been defended no earlier than 1 June 2015 in Polish, German, or English. Submissions in other languages will be considered upon written request sent to the organizers before the November deadline.

The deadline for thesis submission is 15 November 2017.  Please send your submission in a .pdf file, identical to the MA thesis defended, together with a scan of the official confirmation that the thesis was accepted, as well as a short academic CV and the heading “MA thesis competition submission” in the email subject to judaistyka[at]uni.wroc.pl.

The awards will be announced on 15 January 2018.

First prize will be 500 euro.
Second prize will be 200 euro.

Please direct any and all questions regarding the competition to the email address mentioned above.

Prof. Marcin Wodziński
Academic Director Taube Department of Jewish Studies
University of Wrocław

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl