slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych i Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na X Seminarium Friedmanowskie pt.

Jidyszowe egodokumenty jako źródło do interdyscyplinarnych badań historyczno-społecznych, kulturowych i literaturoznawczych

Wrocław, 10-11 czerwca, Kamienica pod Aniołami, ul. Kazimierza Wielkiego 31

Program seminarium

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl