slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Rekrutacja 2017/2018
Uwaga nowość!

ŚCIEŻKA EDUKATORSKA

Od tegorocznego naboru rusza w ramach studiów licencjackich ścieżka edukatorska powołana i realizowana we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”.
Student po pierwszym roku będzie mógł wybrać: ścieżkę ogólnoakademicką albo edukatorską.
Przy naborze nie trzeba określać jeszcze, którą ścieżkę kandydat chce realizować, aplikuje po prostu na Judaistykę, wyboru dokona po roku nauki.

Przygotowanie do zawodu edukatora/edukatorki obejmuje:

  • nabywanie wiedzy, kompetencji i umiejętności  do praktycznej pracy w edukacji publicznej  z  udziałem różnych odbiorców,
  • wdrożenie w specyfikę pracy instytucji zajmujących się problematyką mniejszościową i antydyskryminacyjną,
  • ciekawe praktyki zawodowe w Muzeum Polin,
  • naukę prowadzenia warsztatów historycznych, kulturowych i antydyskryminacyjnych,
  • naukę  języków hebrajskiego  i  jidysz,
  • poznawanie historii, religii, literatury i innych dziedzin kultury żydowskiej, relacje polsko-żydowskie oraz dzieje starożytnego  i współczesnego Izraela,
  • zdobycie uprawnień pedagogicznych.
Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl