slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Drodzy Kandydaci na studia II stopnia,

przypominamy, że do 17 września trwa internetowa rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych.

W dniach 14, 15, 18, 19, 20 września należy złożyć komplet dokumentów. 20 września jest ostatnim dniem, kiedy muszą one dotrzeć do komisji (nie decyduje data stempla pocztowego).
Dyżury sekretarza WKR w tych dniach: pon.-pt. godz. 9.00-13.00.

18 września odbędą się testy kwalifikacyjne z języka hebrajskiego (godz. 10.00 sala 107) i jidysz (godz. 11.00 sala 107) dla kandydatów, którzy nie legitymują się dyplomem judaistyki albo innym ceryfikatem poświadczającym znajomość hebrajskiego na poziomie C1 a jidysz na poziomie B2.

21 września ogłosimy listę przyjętych na studia.

Telefon rekrutacyjny: 793-464-939 czynny w pon.-pt. godz. 9.00-15.00.

Wszystkich chętnych zapraszamy!

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl