slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

* 2 października 2017r. - dzień rektorski

* 3 października 2017r. - obowiązkowe zebranie dla studentów wszystkich lat rozpocznie się o godzinie 9.30 w sali 103 na I piętrze w budynku na ul. Św. Jadwigi 3/4 (dawny budynek Biblioteki UWr na Piasku), a bezpośrednio po nim nastąpią spotkania poszczególnych lat z ich opiekunami też na Piasku. Zajęcia rozpoczną się w tym dniu od godz. 11.15 według aktualnego planu na semestr zimowy. Uwaga! Dodatkowo w tym dniu studenci I roku studiów licencjackich spotykają się na szkoleniu bibliotecznym z mgr Moniką Jaremków (zbiórka o godz. 11.15 w sali 103 na Piasku), a studenci II studiów magisterskich będą mieli wyjątkowo jeszcze jeden hebrajski w godz. 11.15-12.45 w sali 108 na Piasku.
Rozkład naszych sal na 1 piętrze w budynku na Piasku można sprawdzić tu.

* 4 października 2017r. - godziny rektorskie między 9.30-14.00. Zajęcia  na judaistyce w tym dniu zaczną się od godz. 15.00.

Dodatkowa immatrykulacja dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się w tym dniu o godz. 10.00 w Instytucie Filologii Polskiej (pl. Nankiera 15b), w sali 125.

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl