slider1.jpgslider2.jpgslider3.jpg

Już wkrótce spotkania informacyjne dla studentów dotyczące wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+.

Zachęcamy do udziału. Szczegóły na plakatach.

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl