• pracować w instytucjach, organizacjach pozarządowych, których działania ukierunkowane są na społeczności mniejszościowe,
  • prace translatorskie z wykorzystaniem języka hebrajskiego i jidysz,
  • brać udział w projektach badawczych z zakresu studiów żydowskich,
  • pracować w wydawnictwach, redakcjach, muzeach, ośrodkach kultury, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków żydowskich,
  • pracować w placówkach dyplomatycznych, w których potrzeba specjalistów w zakresie stosunków polsko-żydowskich,
  • pracować w firmach, w których wykorzystuje się język hebrajski i język jidysz, w tym w przedstawicielstwach firm izraelskich,
  • pracować w placówkach oświatowych zainteresowanych nauczaniem historii, kultury i języków żydowskich.

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl