1. Studenci realizują zajęcia do wyboru – jeden przedmiot z każdej pary zajęć oznaczonych gwiazdką (*):

I rok: *Muzyka żydowska LUB *Mistyka żydowska (obowiązują zapisy do grup: rejestracja 19-21.02)

I rok: *Teatr i film żydowski LUB *Żydzi a sztuki plastyczne (obowiązują zapisy do grup: rejestracja 19-21.02)

III rok: *Współczesna społeczność żydowska w Polsce i na świecie LUB *Ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce (obowiązują zapisy do grup: rejestracja 19-21.02)

III rok: zajęcia z *Hebrajskiego biblijnego LUB *Ladino będą kontynuowane według Waszego wyboru z poprzedniego semestru (podobnie seminarium i translatorium)

2. Wykład z historii Żydów w średniowieczu i okresie nowożytnym, który poprowadzi prof. Moshe Rosman, odbędzie się w maju. Zajęcia będą zblokowane.

3. Część zajęć z Rytuału judaizmu odbędzie się w terenie (w drugiej połowie semestru) w terminie ustalonym z wykładowcą.

4. Poza powyższym planem studenci w semestrze letnim realizują następujące przedmioty:

I rok: język obcy w SPNJO, przedmiot fakultatywny, w-f

II rok: język obcy w SPNJO, praktyki zawodowe

5. Druga połowa semestru zaczyna się 18 kwietnia 2016r.

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl