Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia trwa - rejestracja do 13.09, składanie dokumentów w dniach 19-22.09. Więcej informacji: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=6230#harmonogram

Rekrutacja "krok po kroku" - vademecum kandydata

 

Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia judaistyka:

Rekrutacja 2017/2018:

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2017)

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
   

Przedmiot

Współczynnik
dla poziomu podstawowego

Współczynnik
dla poziomu rozszerzonego

język polski
(pisemny)

0,5

1

język angielski (pisemny)

0,2

0,4

przedmiot (pisemny) jeden do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, język mniejszości narodowej żydowskiej - hebrajski lub jidisz
 

-

0,5


STARA MATURA (zdawana do 2004 włącznie)

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej (szczegółowe informacje poniżej).

Olimpiady i konkursy zwalniające z postępowania rekrutacyjnego

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów.

Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego.

Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Matura dwujęzyczna

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Matura zagraniczna

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca zainteresowania kandydata kulturą i historią żydowską i jego kompetencje w zakresie posługiwania się językiem polskim. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów ze starą maturą i maturą zagraniczną odbędą się
10.07.2017 (poniedziałek) godz. 10.00 (Instytut Filologii Polskiej, pokój 212, II piętro).

Lista zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną

 

KOMISJA REKRUTACYJNA – KONTAKT

Telefon rekrutacyjny: 793-464-939 czynny pon-pt. 9.00-16.00.

Uwaga: przerwa urlopowa. Telefon zostanie uruchomiony ponownie 04.09.2017.

dr Kamil Kijek – przewodniczący
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje: po uprzednim uzgodnieniu terminu

dr Agnieszka August-Zarębska – z-ca przewodniczącego, egzaminator
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultacje w sesji letniej i w lipcu:
wt. godz. 9.00-11.00, IFP pokój 212 (po wcześniejszym umówieniu się mailem)

dr Anna Kałużna - sekretarz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.  71 3752811 (pon.-pt. godz. 9.00-14.00) 

 

Ścieżka edukatorska

Od naboru 2017/2018 rusza w ramach studiów licencjackich ścieżka edukatorska powołana i realizowana we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”.

Student po pierwszym roku będzie mógł wybrać: ścieżkę ogólnoakademicką albo edukatorską.

Przy naborze nie trzeba określać jeszcze, którą ścieżkę kandydat chce realizować, aplikuje po prostu na Judaistykę, wyboru dokona po roku nauki.

Przygotowanie do zawodu edukatora/edukatorki obejmuje:

 • nabywanie wiedzy, kompetencji i umiejętności do praktycznej pracy w edukacji publicznej z udziałem różnych odbiorców,
 • wdrożenie w specyfikę pracy instytucji zajmujących się problematyką mniejszościową i antydyskryminacyjną,
 • ciekawe praktyki zawodowe w Muzeum Polin,
 • naukę prowadzenia warsztatów historycznych, kulturowych i antydyskryminacyjnych,
 • naukę języków hebrajskiego i jidysz,
 • poznawanie historii, religii, literatury i innych dziedzin kultury żydowskiej, relacje polsko-żydowskie oraz dzieje starożytnego i współczesnego Izraela,
 • zdobycie uprawnień pedagogicznych.

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl