Koło Naukowe „Sznirele Perele”

przy Zakładzie Studiów Żydowskich UWr

zaprasza na konferencję młodych naukowców

 

POLSKA, USA, IZRAEL - POPKULTUROWE KONSTRUKCJE TOŻSAMOŚCI ŻYDOWSKIEJ

Uniwersytet Wrocławski, 19 kwietnia 2016r.

 

Badając kulturę popularną danego regionu, w danym okresie czasu, poznajemy nie tylko gusta jej odbiorców, ale możemy wejrzeć głębiej w strukturę społeczności, w której powstała. Szeroko dostępna, łatwo przyswajalna i w dużym stopniu zestandaryzowana - popkultura z jednej strony odbija, a z drugiej tworzy wewnętrzną dynamikę stosunków społecznych. Szczególnie obecnie, w czasie powszechnego dostępu do mediów, siła jej oddziaływania może być ogromna.

Obserwując rosnące w Polsce zainteresowanie kulturą i tożsamością żydowską i coraz większą potrzebę poznania ich współczesnej, wychodzącej poza doświadczenie historyczne, wersji, jednocześnie odczuwamy brak wystarczającej przestrzeni do rozmowy na związane z nimi kwestie w środowisku młodych badaczy. Chcielibyśmy stworzyć platformę, na której studenci kierunków judaistycznych, filologicznych, kulturoznawczych i socjologicznych będą mieli okazję wymienić się własnymi przemyśleniami oraz przedstawić swoje badania związane z tematyką współczesnej tożsamości żydowskiej w wersji pop. Interesuje nas przede wszystkim popkultura jako narzędzie tworzenia i wyrażania tożsamości żydowskiej w różnych kontekstach kulturowych przełomu XX i XXI wieku ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację w Polsce, Izraelu i USA, na sposoby definiowania tej tożsamości i porównanie jej różnorodności.

 

Proponowane zagadnienia konferencji:

  • Polska/Polin: nie tylko Holokaust, nie tylko sztetl - odkrywanie, przeżywanie i wyrażanie tożsamości polsko-żydowskiej w filtrze kultury popularnej - wyznaczniki i sposoby, budowanie alternatywnego do stereotypu obrazu polskiego Żyda, wykorzystanie współczesnych motywów żydowskich i izraelskich w modzie, muzyce i performansie;
  • USA: Żyd jako jeden z elementów „kulturowej sałatki”, w pułapce politycznej poprawności - czy w każdym serialu musi być Żyd?, tęsknota za Jidyszlandem, żydowskie covery amerykańskich hitów na każde święto;
  • Izrael: państwo jak każde inne - judeodisco i inne dzieła kultury masowej, percepcja zachodniej popkultury, czy narracja religijna może być popkulturowa i po co, kim i jaki jest współczesny mieszkaniec Izraela w wizji kultury popularnej, co eksportuje popkultura izraelska i co mówi o wewnętrznej tożsamości społeczeństwa;
  • Ponad granicami: współczesny Żyd, czyli kto - czy bycie żydem może być definiowane w kategoriach "cool i sexy", porównanie wyłaniającej się z dzieł kultury popularnej tożsamości żydowskiej w Polsce, USA i Izraelu, wykorzystywanych narzędzi i celów, w jakich jest tworzona i przetwarzana.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać do 15 lutego 2016 r. na adres: poptozsamosc[at]gmail.com

Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe, nie pokrywają natomiast kosztów podróży ani noclegów.

 

Komitet organizacyjny:

Elżbieta Lary

Natalia Zaleska

Radosław Majewski-Szlązak

 

Opieka naukowa:

dr Agnieszka Jagodzińska

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl