Plan obejmuje tylko zajęcia na judaistyce. Ponadto studenci realizują także:

I rok: Kultura języka, 2 x przedmiot fakultatywny + szkolenie biblioteczne i BHP, testy kwalifikacyjne na lektoraty
II rok: Teoria komunikacji/ Elementy badan nad językiem, w-f, lektoraty

2 połowa semestru zaczyna się 25 listopada.

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl