Druga połowa semestru zaczyna się 19 kwietnia 2017 r.

Poza poniższym planem studenci realizują następujące zajęcia:

LICENCJAT:
I rok: lektoraty w SPNJO
II rok: lektoraty w SPNJO, praktyki zawodowe

MGR:
wykład monograficzny (za 2 pkt ECTS)
w-f


 

PON.

I rok - licencjat

II rok - licencjat

III rok - licencjat

11.15-12.45

 

 

Ladino – dr A. August-Zarębska, s. 140

13.00 - 14.30

1 poł. sem.: Literatura jid. (wykł.) – dr J. Lisek, s. 141

 

2 poł. sem.: Muzyka żyd. – prof. B. Muszkalska, s. 141

Jidysz – dr A. Kałużna, s. 212

Hebr. – mgr W. Romanik, s. 140

15.00 - 16.30

1 poł. sem.: Literatura rabiniczna (wykł.) – dr W. Tworek, s. 141

2 poł. sem.: Literatura rabiniczna (ćw.) – dr W. Tworek, s. 141

Hebr. – mgr T. Duda, s. 225

Transl. jid. – dr J. Lisek, s. 140

16.40 - 18.10

Hebr. – mgr T. Duda, s. 225

2 poł. sem.: Wprowadzenie do animacji społ.-kult. – dr J. Lisek, s. 141

Transl. hebr. – mgr W. Romanik, s. 140

18.20-19.50

1 poł. sem.: Teatr i film – dr A. Jagodzińska, s. 141

2 poł. sem.: Żydzi i sztuki plastyczne – dr J. Lisek, s. 141

 

Hebr. bibl. – dr K. Morta, s. 140

WTO.

I rok - licencjat

II rok - licencjat

III rok - licencjat

I rok - magisterskie

9.30-11.00

 

 

 

Jidysz – dr A. Kałużna, s. 212

11.15-12.45

 

Jidysz – dr A. Kałużna, s. 108

 

Teoria i praktyka przekładu – dr K. Szymaniak, s. 212

13.00 - 14.30

!13.15-14.45!

1 poł. sem.: Etnografia żyd. – dr K. Liszka, s. 140

2 poł. sem.: Mistyka żyd. – dr K. Liszka, s. 140

Wykład monogr. – prof. B. Szaynok, IH, ul. Szewska 49, s. 11

Ladino – dr A. August-Zarębska, s. 108

1 poł. sem.: Żydzi w kult. pol. – dr K. Szymaniak , s. 103

2 poł. sem.: Źródła do badań – dr K. Kijek, s. 103

15.00 - 16.30

1 poł. sem.: Mniejszości rel. i nar. w Pol. – dr K. Kijek, s. 140

2 poł. sem.: Literatura jid. (ćw.) – dr K. Szymaniak, s. 140

Historia Żydów w XX w. (wykł.) – prof. B. Szaynok, IH, ul. Szewska 49, s. 11

Transl. jid. – dr J. Lisek, s. 108

Hebr. – mgr W. Romanik, s. 103

16.40 - 18.10

Historia Żydów w śrdw. (ćw) – dr K. Kijek, s. 140

Hebr. – mgr T. Duda, s. 103

Transl. hebr. – mgr W. Romanik, s. 108

Seminarium jid./hebr. – dr J. Lisek/ prof. M. Wodziński, s. 212

18.20-19.50

 

 

Historia Żydów w XX w. (ćw.) – dr K. Kijek, s. 140

Hebr. bibl. – dr K. Morta, s. 108

 

ŚRO.

I rok - licencjat

III rok- licencjat

I rok - magisterskie

8.15-9.45

Wykład monogr. – dr A. August-Zarębska, IFR, pl. Nankiera 4, s. 3.2

 

 

11.15 - 12.45

 

 

Jidysz – dr A. Kałużna, s. 212

13.00-14.30

 

Jidysz – dr A. Kałużna, s. 108

Metodologia bad. jud – dr A. August-Zarębska, s. 212

15.00 - 16.30

1 poł. sem.: Rytuał żyd. – dr W. Tworek, s. 121

2 poł. sem.: Hebr. – mgr T. Duda, s. 121

1 poł. sem.: Ochrona dziedzictwa żyd. – dr K. Kijek, s. 108

2 poł. sem.: Seminarium jid./hebr. – dr W. Tworek/ dr A. Jagodzińska, s. 108

1 poł. sem.: Hebr. – mgr W. Romanik, s. 212

2 poł. sem.: Wykład monogr. – dr K. Kijek

 

16.40 - 18.10

1 poł. sem.: Historia Żydów w śrdw. (wykł.) – prof. L. Ziątkowski, s. 121

2 poł. sem.: Rytuał żyd. – mgr J. Kichler, s. 121

1 poł. sem.: Lit. nowohebr. – dr A. Jagodzińska, s. 108

2 poł. sem.: Współ. społ. żyd. – dr K. Kijek, s. 108

2 poł. sem.: Hebr. – mgr W. Romanik, s. 212

 

18.20 - 19.50

1 poł. sem.: Hebr. – mgr T. Duda, s. 121

1 poł. sem.: Seminarium jid./hebr. – dr W. Tworek/ dr A. Jagodzińska, s. 212

 

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl