Bartłomiej Majchrzak - magister historii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także absolwent Studium Języków i Kultury Żydowskiej na UWr. Pod kierunkiem prof. Wodzińskiego przygotowuje dysertację "Prawa Żydów w Królestwie Polskim 1815-1864".

b.majchrzak[at]onet.eu

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl