Izabela Olejnik

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Komunikacji Społecznej na UŁ oraz podyplomowego Studium Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holocauście UWr. Obecnie doktorantka w Zakładzie Studiów Żydowskich UWr, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą życiu, twórczości i recepcji Izraela Rabona. Stażystka w Bibliotece Medem w Paryżu (2012) oraz The Wiener Library for the Study of Holocaust and Genocide w Londynie (2013).

Publikacje:

1. Wydawnictwo Idisz Buch. Drukarnia odtworzona ze zgliszcz / Izabela Olejnik // Kronika Miasta Łodzi. – 2014, nr 2, s.32-37.
2. Żydowscy drukarze / I. Landsberg ; tł. z jid. Izabela Olejnik // Kronika Miasta Łodzi. – 2014, nr 2, s.40-42.
3. Łódzkie księgi pamięci / Izabela Olejnik // Kronika Miasta Łodzi. – 2014, nr 2, s.38-39.
4. Stan badań nad literaturą Zagłady na przykładzie Litzmannstadt Getto. Projekt bibliografii getta łódzkiego / Izabela Olejnik // Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje. Łódź-Warszawa, 2014, s. 293-319.
5. Głód słowa drukowanego. O bibliotekach i czytelnictwie w Getcie Łódzkim / Izabela Olejnik // Acta Univ. Lodz. Folia Librorum. – 2013, nr 17, s.97-108.
6. Miejsce i funkcja biblioteki żydowskiej w XXI w. na przykładzie Biblioteki Medem w Paryżu / Izabela Olejnik // Informacja, biblioteka, społeczeństwo: z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce. Łódź 2013, s.31-42.
7. Izrael Rabon – cudowne dziecko żydowskiej Łodzi / Izabela Olejnik // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2013, t.22, nr 4, s. 229-245
8. Kronikarka łódzkiej pamięci : [Chava Rosenfarb] / Izabela Olejnik // Kronika Miasta Łodzi. – 2014, nr 3 [w druku]
9. Była wielka pisarką / Goldie Morgentaler ; rozm. Izabela Olejnik // Kronika Miasta Łodzi. – 2014, nr 3 [w druku]
10. Obowiązkiem naszym jest pamiętać. Rzecz o obchodach likwidacji Litzmannstadt getto / Izabela Olejnik // Kronika Miasta Łodzi. – 2014, nr 3 [w druku]

 

 

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl