Logo KN "Sznirele Perele"       Koło naukowe "Sznirele Perele" zostało założone przez studentów Studium Kultury i Języków Żydowskich w 2004 r. Koło działa przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez lata działalności zdołało wyrobić sobie niepodważalną renomę i stać się jednym z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych studenckich kół na Uniwersytecie Wrocławskim, rokrocznie zajmując wysokie lokaty na Giełdzie Kół Naukowych.

Celem Koła jest:

 • - prezentacja wyników prac badawczych i naukowych studentów i młodych absolwentów
 • - promocja i popularyzacja badań naukowych nad historią i kulturą Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce
 • - wymiana doświadczeń i wiedzy
 • - propagowanie wiedzy o kulturze, historii, językach i religii Żydów
 • - integracja środowiska studenckiego
 • - nawiązanie współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, interesującymi się podobną tematyką


Nasza działalność obejmuje:

 • - organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości
 • - organizowanie spotkań ze specjalistami z dziedziny badań nad tematyką żydowską
 • - podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych
 • - organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych o tematyce żydowskiej
 • - organizowanie ekspedycji naukowych
 • - współpracę z innymi kołami i instytucjami naukowymi oraz osobami zainteresowanymi działalnością Koła w kraju i za granicą
 • - publikowanie własnych osiągnięć w kraju i za granicą


Efektami naszej dotychczasowej aktywności były między innymi:

 • - cykl wykładów gościnnych
 •  - wespół z Dyskusyjnym Klubem Filmowym Interdyscyplinarnego Koła Polonistów „Fabuła” cykl pokazów filmów żydowskich (2007-2008)
 • - wyprawy badawcze
 • - spotkania z kuchnią żydowską towarzyszące obchodom świąt żydowskich
 • - wieczór recytatorski poezji grupy Jung Wilne, towarzyszący promocji książki Joanny Lisek pt. Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna (styczeń 2006)
 • - pomoc organizacyjna przy Festiwalu Kultury Żydowskiej „Simcha”
 • - spotkania z językiem jidysz dla zaawansowanych (raz w tygodniu w roku akademickim 2005/2006, 2007/2008)
 • - pomoc organizacyjna przy Dniach Judaizmu w Kościele Katolickim


Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innej wyższej uczelni. Również osoby nie będące studentami, a popierające nasze cele mogą należeć do koła jako członkowie stowarzyszeni.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obserwuj nas na Facebooku!

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl