1. Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja
„Żydówki i Żydzi w przestrzeni miasta”
4 czerwca 2013 roku


9:00-9:30 Uroczyste otwarcie konferencji przez prof. Marcina Wodzińskiego

Dr Agata Rybińska – Kobiety z rodziny Stein – typowe niemieckie Żydówki?

 

PIERWSZY PANEL 9:30-10:30

9:30 – 9:45 Simona Malá – Charlotte de Rothschild (1819-1884) jako filantrop

9:45 – 10:00 Mateusz Borysiuk – Żydzi w samorządzie miejskim Międzyrzeca Podlaskiego w okresie międzywojennym

10:00 – 10:15 Monika Bazan – Życie społeczne i partyjne Żydówek i Żydów w przestrzeni powojennego Wrocławia

10:15 – 10:30 dyskusja

10:30 – 10:45 przerwa kawowa 15 min


DRUGI PANEL 10:45-12:15

10:45 – 11:00 Agnieszka Alston – Depiction of Pious Jewish Woman in Her Religious Space in Selected Paintings and Graphics

11:00 – 11:15 Oksana Sikorska – An interaction of the Jewish theater with the city on the example of Gimpels’ theater changing locations in Lviv

11:15 – 11:30 Svetlana Amosova – Narratives about the Jews of Latgale

11:30 – 11:45 Justyna Cugowska – Montreal’s Jewish Quarter – then and now

12:00 – 12:15 dyskusja

12:15 – 12:45 przerwa kawowa 30 min


TRZECI PANEL 12:45-14:00

12:45 – 13:00 Magdalena Matłoka – Handlarze żydowscy w przestrzeni miejskiej Nowego Jorku przełomu XIX i XX wieku

13:00 – 13:15 Barbara Małyszczak – Wpływ społeczności żydowskiej na rozwój miasta Włodawy do 1939 r.

13:15 – 13:30 Małgorzata Maciejewska – Vilne - Jeruszalaim de Lite. Wilno jako Jerozolima Północy. Przeszłość a teraźniejszość

13:30 – 13:45 Patrycja Wołyńczuk – Społeczność, której już nie ma – odtworzenie żydowskiej przestrzeni na podstawie wspomnień i prywatnych archiwów mieszkańców Milejczyc w województwie podlaskim

13:45 – 14:00 dyskusja

14:00 – 14:15 przerwa kawowa 15min


CZWARTY PANEL 14:15-15:30

14:15 – 14:30 Kamila Radecka-Mikulicz - Żydzi po tzw. aryjskiej stronie Warszawy – studium zagubienia

14:30 – 14:45 Agnieszka Kłos – Nieistniejące miasto Auschwitz – Birkenau

15:00 – 15:15 Radosław Majewski – Dychotomia życia codziennego na podstawie pamiętnika będzińskiej Żydówki Rutki Laskier

15:15 – 15:30 dyskusja

15:30 – 15:45 przerwa kawowa 15 min

 

PIĄTY PANEL 15:45-17:00

15:45 – 16:00 Agnieszka Mitas-Syrek – O tym jak razem z ludźmi znikają także ich miejsca – geografia humanistyczna we wspomnieniach ocalonych z Holocaustu

16:00 – 16:15 Martyna Steckiewicz – Rekonstrukcja obrazu przedwojennej dzielnicy żydowskiej w powieści kryminalnej retro

16:15 – 16:30 Michał Dondzik - Od Golema po Żyda Süssa. Żydzi i miasto w filmach Republiki Weimarskiej i III Rzeszy

16:30 – 16:45 dyskusja

16:45 – 17:00 zakończenie konferencji

17:30 – 19:00 OBIADOKOLACJA

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl