Od 2005 roku funkcjonuje grupa dyskusyjna Polin, pierwotnie założona na Yahoogroups, a od 2012 roku działająca na Googlegroups. Jej zadaniem jest ułatwianie kontaktu między wykładowcami Studium a studentami, jak również wymiana informacji związanych z kulturą żydowską w Polsce (zwłaszcza we Wrocławiu). Dołączyć zatem do listy dyskusyjnej może każdy. Członkostwo obecnych studentów jest obowiązkowe.

Jak się zapisać?
1. kliknąć tu
2 następnie kliknąć "sign in" (osoby, które nie mają konta na Google: kliknąć "sign up" i wypełnić formularz z danymi)

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl