Jakub Egit

Zachęcamy do sprawdzenia dotychczasowych efektów realizacji projektu na jego stronie.

 

Po II wojnie światowej Dolny Śląsk wydawał się przyjaźniejszy dla Żydów niż inne rejony Polski. Władze podjęły decyzję o stworzeniu tu centrum osiedlenia ludności żydowskiej – obszaru odrodzenia żydostwa w Polsce zwanego Jidiszer Jiszew in Niderszlezje (Żydowskie Osiedle na Dolnym Śląsku). Przywódcy procesu osiedlania się Żydów na tych terenach byli pełni wiary, że właśnie tu uda się wskrzesić przedwojenną ideę żydowskiej autonomii narodowo-kulturalnej i tym samym powstrzymać nastroje emigracyjne większości ocalałych. W połowie 1946 r. zarejestrowano tutaj 90 000 Żydów. Zakładano żydowskie partie, organizacje, domy modlitwy, instytucje kulturalne, szkoły, żłobki, domy dziecka, spółdzielnie, stołówki, sklepy, kluby sportowe, teatry, biblioteki, działało żydowskie wydawnictwo.

 

Celem projektu jest przybliżenie studentom powojennej historii Żydów we Wrocławiu poprzez odtworzenie żydowskiej przestrzeni miasta w latach 1945 – 1968.

 

Projekt obejmuje następujące etapy:

  1. gromadzenie bazy adresów instytucji żydowskich działających we Wrocławiu w latach 1945 – 1968, a także adresów zamieszkania przedstawicieli społeczności żydowskiej.
  2. nagranie wspomnień Żydów i Polaków dotyczących żydowskiej przestrzeni Wrocławia po wojnie, konkretnych sklepów, spółdzielni, warsztatów itp.
  3. stworzenie krótkich informacji o instytucjach działających pod określonymi adresami
  4. poszukiwanie starych zdjęć miejsc, w których działały instytucje żydowskie, a także ich reklam i ogłoszeń prasowych
  5. sfotografowanie obecnego stanu tych miejsc
  6. naniesienie znalezionych adresów, starych i nowych fotografii na wirtualną mapę Wrocławia
  7. zorganizowanie cyklu wycieczek po Wrocławiu szlakiem odtworzonych adresów, z komentarzem dotyczącym działających tam instytucji, mieszkających ludzi

Jakub Rotbaum

Źródłem informacji są:
- prasa żydowska i polska ukazująca się w tym czasie
- książki telefoniczne miasta Wrocławia
- dokumenty archiwalne
- wspomnienia
- zdjęcia
- opracowania dotyczące powojennej historii Wrocławia

 

 

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl