Usłyszeć głos historii” to projekt w całości stworzony i zrealizowany przez studentów Studium Kultury i Języków Żydowskich. Dzięki finansowemu wsparciu poszczególnych jednostek Uniwersytetu, dziewięć studentek wyjechało podczas zimowej przerwy semestralnej do Wilna, aby spotkać się z mieszkającymi tam osobami żydowskiego pochodzenia, które przeżyły II Wojnę Światową.

Podczas tygodniowego pobytu w Wilnie uczestniczki projektu odwiedzały żydowskie instytucje, gdzie spotykały się i rozmawiały z członkami Gminy. Sześć osób przyjęło je w swoich domach i pozwoliło nagrać rozmowy. Dziewczynom towarzyszył  zaprzyjaźniony student Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, który sfotografował rozmówców.
Wywiady przeprowadzane były głównie w języku jidysz, ale czasem język zmieniany był na polski, rosyjski, litewski oraz hebrajski.
    

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl