Z końcem roku akademickiego 2013/2014 Studium Kultury i Języków Żydowskich zakończyło działalność. Wszystkich zainteresowanych ofertą dydaktyczną Studium zachęcamy do zapoznania się z programem nowego kierunku studiów - judaistyki.

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl