Poniżej przedstawiamy katalog naszych zbiorów bibliotecznych w wersji PDF. Zbiory uporządkowane są według rosnących sygnatur. Aby odnaleźć konkretną pozycję należy przeszukać obydwie części katalogu przy użyciu kombinacji klawiszy ctrl+f.

 

KATALOG

część 1

część 2

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl