dr Agata Rybińska – pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyła: pedagogikę, Studium Kultury i Języków Żydowskich, Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, studia doktoranckie (Wydział Humanistyczny, IFP), a także teologię na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu oraz teologię biblijną na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 2012 roku pracuje w Lublinie - adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów (w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS).

 

 

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl