dr Piotr Grącikowski, literaturoznawca i bibliotekarz, niesforny uczeń Profesora Woronczaka, Profesora Wodzińskiego i Doktora Wilczura, nadworny karykaturzysta wrocławskiej judaistyki, przyszywany wnuk Reginy Lilientalowej, członek Imponderabilijnego Klubu Profesora Bednarka, pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, współredaktor Semestralnika Zakładu Studiów Żydowskich IF WF UWr. „Najes”, wydawca Sporadnika Obsesjograficznego „Seplencja”. Zajmuje się etnografią żydowską, kolekcjonuje różne wydania gry we „Flirt towarzyski”, w wolnych chwilach robi to, czego nie zdążył zrobić w chwilach zajętych. Nie uprawia dżoggingu, trekkingu ani klabbingu.

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl