Inspiracje biblijne
Sesja naukowa, Wrocław 22 listopada 1998 r.

Organizator:

Pracownia Kultury i Języków Żydów w Polsce

Program:

9.45-10.45                                  Prof. David Weinfeld, Wpływ Biblii na współczesną literaturę hebrajską                                                                                                          
  Ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski, Żydowskie tło Nowego Testamentu
10.45-11.15           Przerwa
11.15-12.15 Ks. prof. dr hab. Roman Rogowski, Abyśmy poznali Prawdziwego. Myśl judaistyczna jako inspiracja w chrześcijańskiej
  Ks.dr hab. Stanisław Obirek SJ, Piotr Skarga – pisarz w Piśmie Świętym biegły
12.15-12.45 Przerwa
12.45-13.45 Prof. dr hab. Jerzy Woronczak, Rozmyślanie przemyskie a midrasze hagadyczne
  Dr Piotr Wuczkowski, Żywot Chrystusa w twórczości Brandstaettera i Asza
13.45-14.45 Przerwa

14.45-15.45

Dr Bogusław Bednarek, Raj utracony Johna Miltona
  Bogusław Kierc, Jeremiasz Karola Wojtyły
15.45-16.15 Przerwa
16.15-17.45 Zbigniew Władysław Solski, Eliasz Martina Bubera
 

Paweł Binek, Współczesne polskie przekłady Biblii. Charakterystyka stylistyczna 

  Dyskusja i zamknięcie obrad

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl