Dzieje i kultura Żydów na Śląsku
Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław 13-15 maja 2000

 

Organizatorzy:

Pracownia Kultury i Języków Żydów Polskich Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie
Zemským Archivem v Opavě
Stiftung Haus Oberschlesien

Program:

                                Sobota 13 maja 2000: Sala Rady Wydziału Prawa                                                                                                                                  
9.30-10.00              Powitanie gości
10.00-10.30           Wykład wprowadzający prof. dra hab. Jerzego Woronczaka 
10.30-10.50  dr hab. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski): Żydzi w średniowiecznej Legnicy 
10.50-11.10  doc. PhDr Miloš Kouřil CSc (Masarykova univerzita Olomouc): Żydzi w dawnym Prudniku a morawska gmina żydowska w Osobłodze 
11.10-11.30  Dyskusja 
11.30-11.50          dr Janusz Spyra (Muzeum w Cieszynie): Konwersje Żydów na Śląsku Austriackim 
11.50-12.10  Dyskusja 
12.10-12.30  Przerwa na kawę 
12.30-12.45  PhDr Karel Müller (Zemský archiv v Opavě): Żydowskie pieczęcie ze zbiorów Zemského archivu v Opavě 
12.45-13.00  PhDr. Lenka Matušíková (Státní ústřední archiv v Praze): Metryki i obwody metrykalne gmin żydowskich na Śląsku Austriackim (Czeskim) 1784-1949 
13.00- 13.15          mgr Małgorzata Śliż (Uniwersytet Jagielloński): Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na obszarze Śląska Austriackiego w świetle spisu powszechnego z 31 grudnia 1900 r. 
13.15-13.30 Dyskusja 
  Przerwa obiadowa 
15.00-15.20  mgr Pavel Šrámek (Zemský archiv v Opavě): Żydowskie stowarzyszenia na terytorium opawskiego Śląska 
15.20-15.40  mgr Jacek Proszyk (Gmina Żydowska Wyznaniowa w Bielsku): Historia dobroczynności w Bielsku-Białej i okolicach od 1860 do 1939 roku 
15.40-15.55  Dyskusja 
15.55-16.15  dr Leszek Ziątkowski (Uniwersytet Wrocławski): Odradzanie się Państwa Polskiego w świetle wrocławskiej prasy żydowskiej (1914-1921) 
16.15-16.35  dr Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski): Publicystyka antysemicka w województwie śląskim 
16.35-16.50  Dyskusja 
16.50-17.10  Przerwa na kawę 
17.10-17.30  mgr Aleksandra Namysło (Uniwersytet Śląski): Życie religijne katowickich Żydów w okresie międzywojennym 
17.30-17.50  dr Leon Chameides: Rabbi Kalman Chameides – the Last Spiritual Leader of the Katowice Jewish Community 
17.50-18.05  Dr Petr Beck (Muzeum Těšínska), Samuel Scharf, żydowski strażak z Orłowej a czeski antysemityzm 
18.05-18.20  Dyskusja i zamknięcie obrad 
                Niedziela 14 maja 2000: Sala Rady Wydziału Prawa                                                                                                                                             
9.00-       9.20              prof. dr hab. Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski): Nacjonalizm i antysemityzm nazistów na Śląsku (1921-1933)
9.20-    9.40 prof. dr hab. Karol Jonca (Uniwersytet Wrocławski): Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w prowincji śląskiej
9.40-9.55 Dyskusja
9.55-10.15 prof. dr hab. Alfred Konieczny (Uniwersytet Wrocławski): Organizacja Schmelt na Śląsku
10.15-10.35 PhDr. Mečislav Borák CSc (Slezský ustav v Opavě): Sytuacja ludności żydowskiej na obszarze czeskiego Śląska w okresie okupacji
10.35-10.50 Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa na kawę
11.10-11.25 mgr Tomasz Scheffler (Uniwersytet Wrocławski): Z badań nad zagładą Żydów wrocławskich (1938-1945)
11.25-11.40 mgr Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski): Nazistowska polityka eutanazji wobec Żydów
11.40-11.55 mgr Ewa Kozerska (Uniwersytet Wrocławski): Pius XI wobec niemieckiego nazizmu
11.55-12.10 Dyskusja
12.10-12.25 mgr Małgorzata Hasiewicz (Uniwersytet Wrocławski): Pogląd niemieckiego episkopatu na rasizm przed 1933 rokiem
12.25-12.40 mgr Łukasz Machaj (Uniwersytet Wrocławski): Antysemityzm wilhelmiński a antysemityzm nazistowski
12.40-12.55 mgr Janusz Oszytko (Uniwersytet Opolski): Zrzeszenie Żydów w Niemczech i jego działalność w Opolu
12.55-13.15 Dyskusja
  Przerwa obiadowa
15.00-15.20 prof. Stefi Jersch-Wenzel (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften): Spezialinventare von Archivalien zur Geschichte der Juden in polnischen Archiven (frühere preußische Ostprovinzen)
15.20-15.40 dr Peter Chmiel (Stiftung Haus Oberschlesien): Współczesne niemieckie badania nad historią Żydów górnośląskich
15.40-15.55 Dyskusja
15.55-16.15 dr Till van Rahden (Universität zu Köln): Unity, Diversity and Diference: Jews, Protestants and Catholics in Breslau Schools during the Kulturkampf
16.15-16.35 dr Halina Kowalczyk-Dudała (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach): Żydzi w górnośląskich gimnazjach w II połowie XIX i na początku XX wieku
16.35-16.50 Dyskusja
16.50-17.10 Przerwa na kawę
17.10-17.25 mgr Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński): Dwujęzyczna twórczość Kalmana Segala jako wyraz literackiego i językowego poszukiwania tożsamości
17.25-17.40 Ing. Arch. Jaroslav Klenovsky, Brno: Żydowskie zabytki na opawskim Śląsku
17.40-17.50 Dyskusja
17.50-18.10 prof. dr hab. Jerzy Woronczak (Uniwersytet Wrocławski): Cmentarz żydowski w Białej
18.10-18.30 dr Jan Paweł Woronczak (Uniwersytet Wrocławski): Cmentarz gminy żydowskiej w Wielowsi 
18.30-18.45 Dyskusja i zamknięcie obrad
  Poniedziałek 15 maja 2000:                                                                                                                                              
9.00-9.20 dr Bożena Szaynok (Uniwersytet Wrocławski): Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950
9.20-9.40 mgr Andrzej Nowak (Uniwersytet Wrocławski): Osadnictwo ludności żydowskiej na terenie miasta Chojnowa w latach 1946-1950
9.40-10.00 Dyskusja
10.00-10.20 dr Ewa Waszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski): Życie religijne dolnośląskich Żydów 1945-1968
10.20-10.40 dr Wojciech Jaworski (Uniwersytet Śląski): Żydowskie gminy wyznaniowe na Górnym Śląsku w latach 1945-1970
10.40-11.00 Dyskusja
11.00-11.30 Zamknięcie obrad
  Zwiedzanie cmentarza żydowskiego przy ulicy Ślężnej

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl