Kobiety w kulturze jidysz

 

Program: 

23 IX 2007

19.00 - IRENA URBAŃSKA & KLEZMERZY/Kraków/

Koncert muzyki żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem (ul. Włodkowica 7)

24 IX 2007

9.30 - 9.45 - otwarcie konferencji
Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, sala 22 (Nehringa)
9.45 -10.15 - wykład wprowadzający: dr Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski): Perspektywa genderowa w badaniach nad kulturą jidysz


10.15 -11.45 -1 sesja; prowadząca: prof. Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS)
prof. Ewa Geller (Uniwersytet Warszawski): „Dobra Citl, słodka Zisl, nadobna Szejndl" o pochodzeniu imion Żydówek polskich
Katarzyna Szurmiak (Uniwersytet Jagielloński): Kobieta w lustrze. Portret XVI-wiecznej Żydówki na podstawie Brantszpigl
mgr Agata Rybińska (Uniwersytet Wrocławski): Czy wrocławskie Żydówki w XIX w. odmawiały tchines?


11.45-12.15 - przerwa na kawę


12.15 -14.15 - II sesja; prowadząca: prof. Ewa Geller (Uniwersytet Warszawski)
dr Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski): „Rola ról" czyli kobieta i mężczyzna w żydowskiej rodzinie - szkic teoretyczny
dr Joanna Nalewajko-Kulikov (PAN): Być kobietą, komunistką i Żydówką: droga życiowa Estery Rozental-Sznajderman
mgr Martyna Rusiniak (Uniwersytet Warszawski): Kobieta jako równoprawny członek partii
mgr Sylwia Kuźma-Markowska (PAN): „Zbudź się Żydówko!" Genderowe ujęcie tematu kontroli urodzeń wśród Żydów w międzywojennej Polsce


14.15 -16.00 - przerwa obiadowa


16.00 -17.30 - III sesja; prowadząca: dr Magdalena Ruta (UJ)
dr Mirosława Bułat (Uniwersytet Jagielloński): Es gibt nit beser in der welt...a jidisze marne. Postać matki w wybranych utworach Abrahama Goldfadena, Józefa Latejnera i Jakuba Gordona oraz na scenie jidysz.
dr Monika Szabłowska-Zaremba (Lublin): Portrety matek, kochanek, żon i buntowniczek w powieściach Józefa Opatoszu i Izaaka Baszewisa Singera
Katka Mazurczak (Uniwersytet Warszawski): Dwora Baron - portret pisarki żydowskiej na styku dwóch literatur: jidysz i hebrajskiej w okresie modernizacji


20.00 - WIECZÓR KOBIECEJ POEZJI JIDYSZ (Graciarnia, ul. Kazimierza Wielkiego 39), opracowanie muzyczne: Raphael Rogiński, prowadzenie: Karolina Szymaniak


25 IX 2007

9.00 -11.00 - IV sesja; prowadząca: dr Renata Piątkowska (MHŻP)
dr Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński): „W dwóch sentymentalnych dłoniach będę nieść życie moje zdecydowanie -jak mężczyzna" poezja Hadasy Rubin
mgr Bella Szwarcman-Czarnota (Midrasz): Di rajze ahejm/ Podróż do domu - o dwujęzycznej poezji Ireny Klepfisz
dr Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski): Icyk Manger czytany inaczej
mgr Anna Jeziorkowska - Polakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Obraz kobiety w pieśniach Mordechaja Gebirtiga


11.00 -11.30 - przerwa na kawę


11.30 -14.00 - V sesja; prowadząca: dr Mirosława Bułat (UJ)
mgr Piotr Grącikowski (Uniwersytet Wrocławski): „Już czas!", czyli o ratowaniu jidysz po polsku. Regina Lilientalowa jako tłumaczka i publicystka
mgr Karolina Szymaniak (Uniwersytet Jagielloński): Od czytelniczki do krytyczki. Kobiety i kobiecość w krytyce literackiej jidysz
dr Przemysław Piekarski (Uniwersytet Jagielloński): Kobieta dowcipna i jej wizerunek w dowcipach jidysz
dr Renata Piątkowska (Muzeum Historii Żydów Polskich): „Na palecie kobiecej". Stanisława Centnerszwerowa i Regina Mundlak - dwie perspektywy twórcze
dr Agnieszka Żółkiewska-Rejak (ŻIH): Marszas. Mizoginiczny stereotyp w humorze jidyszowym.


14.00 -14.30 - Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl