Konwersja a Żydzi

 

6 MAJA

Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, Sala Nehringa (parter).

11:30-12:30 Rejestracja

12:30-13:30 Sesja otwierająca. Prowadzenie: Agnieszka Jagodzińska
Jakub Goldberg (Hebrew University, Jerozolima): Zróżnicowanie aspektów konwersji Żydów polskich

13:30-14:00 przerwa na kawę

14:00-16:00 Sesja I Prowadzenie: Marcin Wodziński
Adam Kaźmierczyk (Uniwersytet Jagielloński): Konwersja, jihus i walka o władzę w ziemstwie krakowsko-sandomierskim w latach czterdziestych XVIII wieku
Przemysław Zarubin (Uniwersytet Jagielloński): Zjawisko konwersji w stanisławowskim Krakowie
Michał Galas (Uniwersytet Jagielloński): „Micwa haba’a ba’awera” - konwersja jako obowiązek religijny w sabataizmie i frankizmie.
Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny): Apostaci mimo woli


16:00-16:30 przerwa na kawę

16:30-18:30 Sesja II Prowadzenie: Jan Doktór
Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski): Aparat państwowy i mechanizm konwersji Żydów w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku
Tomasz Duda (Uniwersytet Wrocławski): Miejsce konwersji w programie masowej integracji Henryka Nusbauma
Anna Landau-Czajka (Polska Akademia Nauk): Zdrajcy, mechesi, wychrzci, Polacy? Konwersja w oczach asymilowanych i akulturowanych Żydów w okresie międzywojennym
Małgorzata Domagalska (Uniwersytet Łódzki): Nawróceni? Konwertyci w wybranych polskich powieściach popularnych przełomu XIX i XX wieku


7 MAJA

Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, Sala Banacha (parter).

8:30-10:30 Sesja III

Icchak Rapoport (Gmina Żydowska we Wrocławiu): O konwersja na judaizm i z judaizmu. Perspektywa halachiczna
Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski): O „konwersji” na chasydyzm
Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski): Religia uniwersalna zamiast chrześcijańskiej? Ludwik Zamenhof a "kwestia żydowska"
Joanna Nalewajko-Kulikov (Polska Akademia Nauk): „I z własnej woli sam się zbaw!” Komunizm jako forma konwersji Żydów

10.30-11.00 przerwa na kawę

11:00-13:00 Sesja IV

Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski): Od żydowskiego papieża do Sprawiedliwego Prozelity. Funkcja motywu konwersji w piśmiennictwie jidysz
Michał Marciak (Uniwersytet Jagielloński, Leiden University): Izates z Adiabeny jako drugi Józef. Konwersja domu królewskiego z Adiabeny między legendą a historią
Jerzy Łapo (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie): O dwóch igłach, dziewięciu chrzestnych i królu kolei żelaznej. Typy konwersji mazurskich Żydów na chrześcijaństwo
Edyta Gawron (Uniwersytet Jagielloński): Przemilczane zmiany. Konwersje wśród krakowskich Żydów w XX wieku.


Imprezy towarzyszące:
13:00-13:30
Zwiedzanie wystawy Jidiszer Jiszew in Niderszlezje - Żydowskie Osiedle na Dolnym Śląsku (1945-1949) w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego - oprowadza Joanna Lisek

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl