Mykwa - przestrzeń, funkcja, prawo i motyw

 

25 V 2011 - Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, sala Nehringa

9.45 – 10.45 Otwarcie konferencji

Słowo wstępne: Mariola Apanel (Urząd Miasta Wrocławia),
Rabin Icchak Rapoport (Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu): Mykwa według halachy (prawa żydowskiego) i haszkafy (ideologii zydowskiej).

I sesja (prowadzi Joanna Lisek)

11.00-11.30 Marta Kowalska (Uniwersytet Wrocławski):
Rytualne łaźnie żydowskie na przestrzeni wieków.
11.30-12.00 Bartłomiej Stawiarski (Uniwersytet Wrocławski):
Mykwy aszkenazyjskie w średniowieczu.
12.00-12.30 Lara Lempertiene (Uniwersytet Wileński):
O biednych niewiastach i białych koszulach (czystość rytualna w czasach Waadu Litewskiego).
12.30-13.00 Ignacy Einhorn (Zawodowe Studium Medyczne w Kłodzku):
Uzdrawiająca moc wody – mykwa z punktu widzenia historyka medycyny

13.00-13.15 Przerwa

II sesja (prowadzi Bella Szwarcman – Czarnota)

13.15-13.45 Karolina Szymaniak (Uniwersytet Jagielloński):
Genderowe odczytanie motywu mykwy w literaturze jidysz.
13.45-14.15 Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski):
Problematyka mykw w księgach pamięci.
14.15-14.45 Marzena Szugiero (Instytut Historii PAN):
Obraz mykwy w reportażach Wandy Melcer Czarny ląd – Warszawa.
14.45-15.15 Sylwia Karolak (Uniwersytet Adama Mickiewicza):
Uniwersum polskich zobowiązaną – o Mykwie Piotra Rowickiego raz jeszcze.
15.15-15.45 Anna Małecka: The Mikvah Project - o współczesnym doświadczeniu mykwy

15.45 -17.30 Przerwa obiadowa

17.30 Zwiedzanie synagogi i mykwy wrocławskiej

19.00 Film produkcji czeskiej Golet v údolí (1995), reż. Zeno Dostál, scenariusz na podstawie opowiadania Ivana Olbrachta - Jana Dudková (II piętro Synagoga pod Białym Bocianem)

 

26 V 2011 - Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, sala Nehringa

III sesja (prowadzi Agnieszka Jagodzińska)

9.00 - 9.30 Marek Tuszewicki (Uniwersytet Jagielloński): Cadyk w mykwie - rytuały oczyszczające Chaima Halberstama z Nowego Sącza (1793-1876).
9.30 - 10.00 Anna Ciałowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie):
W mykwie na sadogórskim dworze
10.00 - 10.30 Piotr Grącikowski (Uniwersytet Wrocławski): Isze, nidde, mikwe - wierzenia, zwyczaje, przesądy ludu żydowskiego związane z menstruacją. Refleksje nad nienapisaną rozprawą Reginy Lilientalowej
10.30 - 11.00 Hanna Grzesiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza): ”Mikwa parties” –
ich przebieg i znaczenie w życiu wybranych etnicznych grup żydowskich

11.00 - 11.15 Przerwa

IV sesja (prowadzi Karolina Szymaniak)

11.15 - 11.45 Monika Krawczyk (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego):
Ochrona mykw w Polsce.
11.45 - 12.15 Grzegorz Syrek (Pracownia Architektoniczna ASPA),
Jerzy Kichler (Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu):
Mykwa przy ulicy Włodkowica 9 we Wrocławiu - przestrzeń zapomniana – przestrzeń odzyskana.
12.15 - 12.45 Agata Rybińska (Uniwersytet Wrocławski):
Mykwa niechciana – mykwa zapomniana? – mykwa nieobecna w procesie modernizacji Żydów niemieckich w XIX wieku?
12.45 - 13.15 Tamara Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski): Przepisy prawne dotyczące mykw w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ich egzekwowanie na przykładzie powiatu włocławskiego

13.15 - 13.30 Przerwa

V sesja (prowadzi Lara Lempertiene)

13.30 - 14.00 Bella Szwarcman-Czarnota (Stowarzyszenie „Midrasz”):
Źródło Miriam w Torze i literaturze midraszowej.
14.00 - 14.30 Aleksandra Przezedziecka-Kujałowicz (Instytut Badań Literackich PAN):
Nowe rytuały związane z mykwą. O feministycznym podejściu do tradycji rytualnego oczyszczenia.
14.30 - 15.00 Anna Wiatr: Brud i ‘oko patrzącego’.
Żydowski feminizm wobec przepisów ablucji kobiet.
15.00 - 15.30 Artur Kamczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza):
Jona w paszczy ryby. Genderowe refleksje nad wodą.

Zamknięcie i podsumowanie konferencji

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl