IX Wrocławska Konferencja Judaistyczna


Żydzi w Królestwie Polskim 1815-1914


14 maja 2012, Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, Sala Nehringa

 

Program:

12:30-13:00 Otwarcie konferencji
Koncert pieśni hebrajskich w wykonaniu studentów I roku muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu


13:00-14:30 Sesja I: Państwo, prawo i bezprawie

Przewodniczący: Marcin Wodziński

Aleksandra Oniszczuk: Polityka władz Księstwa Warszawskiego wobec Żydów i jej kontynuacja w Królestwie Polskim

Lidia Jerkiewicz: „Kwestia żydowska” w Królestwie Polskim, 1815-1830 a polska tożsamość narodowa

Artur Markowski: Polityka, rewolucja i antysemityzm. Pogromy Żydów w Królestwie Polskim w XIX wieku

przerwa na kawę

 

15:00-16:30 Sesja II: Anglicy, Litwacy i inni

Przewodniczący: Leszek Ziątkowski

Jan Doktór: Cenzura książek żydowskich w Królestwie Polskim

Agnieszka Jagodzińska: "Angielscy misjonarze" patrzą na polskich Żydów. Wartość i ograniczenia raportów misyjnych jako źródła

Tomasz Duda: Litwacy – prawda, mit, literatura

przerwa na kawę

 

17:00-18:00 Sesja III: Demografia, geografia i inne grafie

Przewodniczący: Jan Doktór

Tomasz Jankowski: Rodzina żydowska w Piotrkowie Trybunalskim w XIX w. Od mikrozjawisk do makrozmian

Marcin Wodziński: Chasydyzm w Królestwie Polskim: Uwagi geograficzne

 

18:00-18:30 Żydzi w Królestwie Polskim 1815-1914: Co dalej?

Panel dyskusyjny z udziałem Jana Doktora, Marcina Wodzińskiego i Leszka Ziątkowskiego

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl