X Wrocławska Konferencja Judaistyczna
Profesor Jerzy Woronczak (1923-2003).
Dzieło, inspiracje, kontynuacje
23-24 kwietnia 2013


Instytut Filologii Polskiej
pl. Nankiera 15, sala Nehringa23 kwietnia (wtorek)


godz. 12.00-13.00
dr Agnieszka Jagodzińska (UWr) - otwarcie konferencji i wystawy
dr Luiza Rzymowska (UWr), dr Jan Paweł Woronczak (BUWr): Zainteresowania naukowe Prof. Jerzego Woronczaka  próba systematyzacjiSesja I:  CMENTARZE ŻYDOWSKIE – MACEWY – EPITAFIA


godz. 13.00-15.00
WPROWADZENIE: prof. Marcin Wodziński (UWr): Rozwój badań sepulkralnych w Polsce
1. dr hab. Andrzej Trzciński (UMCS): Od Lublina do Lublina. Stary kirkut w Lublinie – studium przypadku w badaniach cmentarzy żydowskich
2. dr Agata Rybińska (UMCS): Wrocławski cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej  etapy badań i perspektywy badawcze
3. dr Jan Paweł Woronczak (BUWr): Od Białej do Mikulova  badanie cmentarzy żydowskich 1981—2012

przerwa na kawę: 15.00-15.30


Sesja II: ŹRÓDŁA JIDYSZOWE W BADANIACH KULTUROZNAWCZYCH I HISTORYCZNYCH


godz. 15.30- 17.30
WPROWADZENIE dr Joanna Lisek (UWr): Od poezji polsko-żydowskiej do feminizmu żydowskiego. Jidyszowe „córki” Profesora Woronczaka
1. dr Agnieszka Żółkiewska (ŻIH): Materiały jidyszowe w zasobach Żydowskiego Instytutu Historycznego
2. mgr Izabela Olejnik (UWr): Źródła jidyszowe w badaniach nad historią żydowskiego osadnictwa w miastach (na przykładzie Łodzi)
3. mgr Anna Kałużna (UWr): Źródła jidyszowe w badaniach dotyczących teatru żydowskiego


24 kwietnia (środa)

 

Sesja III: NARZĘDZIA STATYSTYCZNE  W ANALIZIE TEKSTU
 

godz. 9.00-11.00
WPROWADZENIE: prof. Irena Kamińska-Szmaj (UWr): Filolog-statystyk. Jerzy Woronczak jako prekursor badań ilościowych w humanistyce
1. prof. Adam Pawłowski (UWr), dr Maciej Eder (IJP PAN, Kraków): Analiza ilościowa struktur sekwencyjnych w „Kronice Dalimila”
2. dr Marek Maziarz (PWr): Zastosowanie dwóch miar bogactwa słownictwa Profesora Woronczaka w modelowaniu przystępności tekstów prasowych
3. mgr Aleksandra Pawlikowska (UWr): Metody stylometryczne w analizie dyskursu

przerwa na kawę: 11.00-11.30

 

Sesja IV: W KRĘGU LITERATURY ŚREDNIOWIECZNEJ I RENESANSOWEJ

godz. 11.30-13.30
WPROWADZENIE: dr hab. Teresa Szostek, prof. UWr (UWr): Badania łacińskojęzycznej literatury polskiej w prowadzonej przez Profesora Woronczaka Pracowni Historii Literatury Średniowiecznej IBL PAN
1. prof. Jacek Wójcicki (IBL PAN): Sejmowy Kochanowski  studium przypadku
2. dr Adam Poznański (UWr): Średniowieczna exhortatio wrocławskiego dominikanina Macieja Hayna
3. dr Magdalena Wolf (UWr): Średniowieczna legenda polska w „De gentibus septentrionalibus” Olausa Magnusa

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
Agnieszka Jagodzińska, Zakład Studiów Żydowskich, IFP, UWr
Irena Kamińska-Szmaj, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, IFP, UWr
Joanna Lisek, Zakład Studiów Żydowskich, IFP, UWr
Teresa Szostek, Zakład Filologii Nowołacińskiej, ISKŚiO, UWr
Jan Paweł Woronczak, BUWr

Koordynator prac komitetu:  Agnieszka Jagodzińska
Współpraca: Lidia Jerkiewicz, Tomasz Duda

Konferencji towarzyszy wystawa Profesor Jerzy Woronczak (1923-2003). Życie, dzieło, inspiracje, którą będzie można obejrzeć w holu głównym na parterze IFP.

Pobierz abstrakty referatów w formacie PDF lub przeczytaj je na stronie!

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl