Dr Lidia Jerkiewicz, germanistka i literaturoznawczyni (specjalność:literatura i kultura Żydow XIX-XX w.), tłumaczka z języka niemieckiego na polski, głównie literatury pięknej, naukowej i źródeł historycznych w zakresie studiów żydowskich; autorka dysertacji pt. "Kwestia żydowska" w Królestwie Polskim w latach 1815-1830 napisanej pod kierunkiem prof. Marcina Wodzińskiego; w przeszłości asystentka w projektach na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie tłumaczyła m.in. rękopiśmienne teksty źródłowe do historii XIX-wiecznych chrześcijańskich misji do Żydów (wybór w Agnieszka Jagodzińska, Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809-1939, Kraków-Budapeszt 2017 (w druku), współpracowniczka naukowa w Muzeum Historii Żydow Polskich POLIN przy galerii "Wyzwania nowoczesności (1772-1914)". W latach 2007-2016 koordynowała na wrocławskiej judaistyce projekty naukowe i kulturalne, zajmowała się organizacyjną i administracyjną stroną działalności naukowej i dydaktycznej. Od 2016 roku w Berlinie, współpracuje z wrocławską judaistyką w projektach naukowych.

 

 

 
Wybrane publikacje:

Recenzja Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Anna Michałowska-Mycielska, Marcin Wodziński, Wrocław 2007, „Studia Judaica” 11: 2008 nr 1(21).

Zogerkes i tchines, „Midrasz” 12/2008, s. 28-30.

Rosło i rozwijało się życie żydowskie na tych ziemiach. Jidiszer Jiszew in Niderszlezje – Żydowskie Osiedle na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949, w: „Słowo Żydowskie” (2009), nr 7 (449), s. 12-15.

Studia żydowskie na Uniwersytecie Wrocławskim, [w:] Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm, red. Mariusz Rosik, Wrocław 2009, s. 99-106.

Rola zogerek w tradycyjnej społeczności żydowskie: rekonesans badawczy, [w:] Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wrocław 2010, s. 59-76.

[przekład] Jiří Langer, Miłosna mistyka kabały. Światy, słowa, sny, Warszawa 2015.

 

Wybrane wystąpienia:

27.04.2017 Abbé Luigi Chiarini (1789-1832) and His Projects of Reforming Judaism na konferencji naukowej "Third International Conference on Christian Hebraism in Eastern and Central Europe. Jews in Christian Eyes: Between Inspiration and Hostility", Wrocław

07.11.2014 Myśl modernizacyjna w kontekście reform życia żydowskiego w Królestwie Polskim (1815-1830) na konferencji naukowej w IH UWr "Społeczność żydowska a problemy modernizacji", Wrocław

24.06.2014, The “Jewish Question” in the Kingdom of Poland, 1815-1830, 4th Bi-Annual Polish-Israeli Graduate Student Workshop on the History and Culture of Polish Jews, Wielka Lipa

14.05.2012, „Kwestia żydowska” w Królestwie Polskim, 1815-1831: Geneza, początki, rozwój, IX Wrocławska Konferencja Judaistyczna: Żydzi w Królestwie Polskim 1815-1914, Wrocław

05.07.2010 The "Jewish Question" in the Kingdom of Poland 1815-1831, 2nd Bi-Annual Polish-Israeli Graduate Student Workshop on the History and Culture of Polish Jews, Kraków

02.06.2009 Zogerki – przewodniczki kobiecych dusz, na sesji naukowej podczas XI Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA we Wrocławiu.

11.09.2008 Wajberszul (babiniec) jako przestrzeń kobiet - zogerkes i tchines na sesji naukowej „Jidyszkajt – czy ma rodzaj żeński?” w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera w Warszawie.

16.10.2008 Babiniec jako przestrzeń kobiet - zogerki i tchines, wykład otwarty na Uniwersytecie Wrocławskim

 

 

 

 

 

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl