XII Wrocławska Konferencja Judaistyczna
KULTURA KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ
W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ W XIX I XX W.
21–22 kwietnia 2015 r.
organizowana przez
Zakład Studiów Żydowskich
oraz
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego

 

21 kwietnia (IFP, pl. Nankiera 15, sala im. W. Nehringa)

 

11.30-11.55 Rejestracja uczestników
12.00–12.30 Powitanie uczestników i gości

 

12.30–13.00 Wykład otwierający

Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski): Chrześcijańskie książki żydowskie? Na marginesie rozważań ontologicznych

Przerwa na kawę: 13:00–13:30


13.30–15.30 TYPOLOGIA (prowadzi Joanna Lisek)

Evita Wiecki (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium): Nowość na rynku książki? Podręczniki do nauki języka żydowskiego na początku XX wieku

Monika Biesaga (Uniwersytet Jagielloński): Hantbuch far bibliotekn (1929) – podręcznik dla żydowskich bibliotek robotniczych

Joanna Nalewajko-Kulikov (Polska Akademia Nauk, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie): Prasowe księgi jubileuszowe – uwagi wstępne

Agata Rybińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Religijne książki niemieckojęzycznych Żydówek a akulturacja językowa

Przerwa na kawę: 15.30–16.00


16.00-18.00 OBRAZ, KSIĄŻKA, KOLEKCJE (prowadzi Aneta Firlej-Buzon)

Małgorzata Stolarska-Fronia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Das schöne jüdische Buch”. Żydowska ilustracja ekspresjonistyczna w publikacjach wydawnictwa Fritz Gurlitt

Dagmara Budzioch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Mordechaj Sofer (Marcus Donath) – twórca i ilustrator książek żydowskich w XIX-wiecznej Nitrze

Aleksandra Mazurkiewicz-Kopyść (Muzeum Historii Żydów Polskich): Żydowscy właściciele książek – badania proweniencyjne w oparciu o znaki własnościowe

Lara Lempert (Uniwersytet Wileński; Biblioteka Narodowa Litwy): Filantropia a książka żydowska – Matas Straszun i jego dziedzictwo

 


22 kwietnia (IINB, pl. Uniwersytecki 9/13,
sala im. K. Głombiowskiego)


9.00–11.00 RUCH WYDAWNICZY I DYSTRYBUCJA KSIĄŻKI ŻYDOWSKIEJ (prowadzi Anna Migoń)

Magda Sara Szwabowicz (Uniwersytet Warszawski): Książka hebrajska (świecka) w Polsce międzywojennej – inicjatywy wydawnicze i dystrybucja

Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Paweł Podniesiński (Uniwersytet Warszawski): Judaika na współczesnym rynku antykwarycznym w Polsce

Izabela Olejnik (Uniwersytet Wrocławski): Ludzie i instytucje książki żydowskiej w przemysłowej Łodzi

Monika Jaremków (Uniwersytet Wrocławski; Zakład Narodowy im. Ossolińskich): Wydawcy przekładów hebrajskiej i jidyszowej literatury pięknej na język polski w latach 1918–2014

Przerwa na kawę: 11.00–11.30


11.30–13.00 KSIĄŻKI W CZASIE ZAGŁADY, ZAGŁADA KSIĄŻEK (prowadzi Joanna Nalewajko-Kulikov)

Weronika Romanik (Uniwersytet Warszawski): Co czytano w czasie Zagłady? Refleksja nad powieścią Czterdzieści dni Musa Dah w kontekście żydowskiego ruchu oporu

Andrzej Mężyński (profesor emeritus, Uniwersytet Wrocławski): Książki w getcie warszawskim, 1942–1943–1945

Katarzyna Liszka (Uniwersytet Wrocławski): Wokół pojęcia libricide. O obowiązku pamięci w świecie książek bez ludzi i ludzi bez książek


13.00–13.30 SESJA PODSUMOWUJĄCA

 

Sprawozdanie z konferencji

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl