Pracownicy Katedry:

dr Agnieszka Jagodzińska

dr Kamil Kijek

dr Joanna Lisek

dr Katarzyna Liszka

Weronika Romanik

dr Wojciech Tworek

dr Franciszek Wasyl

prof. dr hab. Marcin Wodziński

 

Historia Zakładu

prof. Jerzy Woronczak (rys. P. Grącikowski)

     W 1993 w przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego powstała Pracownia Kultury i Języków Żydów Polskich (przemianowana później na Zakład Studiów Żydowskich). Jej twórcą i pierwszym kierownikiem był Jerzy Woronczak, od 1996 kierowana jest przez Marcina WodzińskiegoW 2003 roku obok Zakładu powołane zostało Studium Kultury i Języków Żydowskich, które stało się jego mutacją dydaktyczną. Statutowym celem Zakładu jest organizacja i koordynowanie badań nad kulturą Żydów w Polsce i na Śląsku oraz związana z tym działalność wydawnicza. We współpracy z jednostkami naukowymi w Polsce i za granicą Zakład prowadzi badania nad dziejami społeczności żydowskiej na Śląsku i w Polsce. Obszarem szczególnych zainteresowań jest dokumentacja żydowskiej sztuki nagrobnej oraz badania z pogranicza historii i filologii. Dotychczas Zakład była organizatorem kilkunastu projektów naukowych oraz wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Od 1995 pod redakcją Jerzego Woronczaka Zakład wydaje serię naukową pt. Bibliotheca Judaica, a od 2011 przy jego współpracy wydawana jest seria Makor/Źródła. Od 1994 organizuje wykłady specjalizacyjne i monograficzne poświęcone tematyce żydowskiej oraz seminaria magisterskie i doktorskie dla studentów filologii polskiej. Efektem tej działalności jest kilkadziesiąt prac magisterskich i kilka doktoratów. Zakład zatrudnia siedmioro pracowników naukowo-dydaktycznych: Marcina Wodzińskiego, Joannę Lisek, Agnieszkę Jagodzińską, Katarzynę Liszkę, Kamila Kijka, Wojciecha Tworka oraz Franciszka Wasyla. 

 

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl