Zakład Studiów Żydowskich wydaje uniwersytecką serię naukową "Bibliotheca Judaica". Dotychczas w serii ukazały się:
                                                                                                                                                                                             
W poszukiwaniu religii doskonałej. Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2012,
Moshe Rosman, Jak pisać historię żydowską?, tłum. Agnieszka Jagodzińska, Wrocław, Wydawnistwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011,
Marcin Wodziński, Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010, 

Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lsek, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010,
Anna Michałowska-Mycielska, The Jewish Communiy. Authority and Social Control in Poznań and Swarzędz, 1650-1793, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008,

 Pobierz książkę w PDF

Agnieszka Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008,
Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Marcin Wodziński i Anna Michałowska-Mycielska, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007, 
Joanna Lisek, Jung Wilne - żydowska grupa artystyczna, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006,
Mieczysław Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1999,
Marcin Wodziński, Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1998,
Marcin Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w., Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej i Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych 1996,
Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Jerzy Woronczak. T. 2:Cmentarze żydowskie, Wrocław 1995,
Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, Red. Jerzy Woronczak. T. 1: Gminy żydowskie, Wrocław 1995.

Od 2011 roku we współpracy z Zakładem Studiów Żydowskich powstaje seria "Makor/Źródła". Dotychczas ukazały się:


 
W Zakładzie powstają również prace, które wydawane są poza seriami:
                                                                                                                                                                                            
Marcin Wodziński, Hasidism and Politics. The Kingdom of Poland, 1815-1864, Oxford, Littman Library of Jewish Civilization 2013,
Marcin Wodziński, Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008,
Marcin Wodziński, Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict, tłum. Sarah Cozens, Oxford, Littman Library of Jewish Civilization 2005,
Marcin Wodziński, Bibliography on the History of Silesian Jewry II - Bibliographie zur Geschichte der Juden in Schlesien II, München, Saur-Verlag 2004, (Bibliographie zur deutsch-jüdischen Geschichte, Bd. 7),
Marcin Wodziński, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Warszawa, Wydawnictwo Cyklady 2003, czytaj książkę
Andrzej Trzciński, Marcin Wodziński, Cmentarz żydowski w Lesku. Vol. 1: Wiek XVI i XVII, Kraków, Księgarnia Akademicka 2002,
Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, red. Janusz Spyra i Marcin Wodziński, Český Těšín, Muzeum Těšínska 2001,
Jews in Silesia, red. Marcin Wodziński i Janusz Spyra, Kraków, Księgarnia Akademicka 2001.
 
Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl