Judaistyka - plan zajęć, rok akad. 2014/15, semestr letni

 

 

1. (*) Z czterech przedmiotów oznaczonych gwiazdką (*) studenci I roku realizują tylko dwa – do wyboru jeden z każdej pary (obowiązują zapisy do grup):
- Muzyka żydowska LUB Mistyka żydowska
- Teatr i film żydowski LUB Żydzi a sztuki plastyczne
2. (**) Część zajęć z Rytuału judaizmu odbędzie się w terenie (zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie semestru) w terminie ustalonym z wykładowcą.
3. Zajęcia zblokowane z Etnografii żydowskiej (15h) odbędą się w maju.
4. Poza powyższym planem studenci w semestrze letnim realizują następujące przedmioty:
I rok: język obcy w SPNJO, przedmiot fakultatywny, w-f
II rok: język obcy w SPNJO, teoria komunikacji lub elementy metodologii badań nad językiem, w-f

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl