Judaistyka - plan zajęć

PONIEDZIAŁEK

13.00 - 14.30 Historia Żydów - ćwiczenia (prof. Leszek Ziątkowski) s. 140

15.15 - 16.45 1 poł. sem.: Geografia historyczna Izraela (prof. Gideon Biger) s. 141

2 poł. sem.: Historia Żydów - wykład (prof. Leszek Ziątkowski) s. 141

17.00 - 18.30  Język hebrajski (dr Agnieszka Jagodzińska) s. 223

 

WTOREK

13.00 - 14.30 Język hebrajski (dr Agnieszka Jagodzińska) s. 25

15.00 - 16.30 1 poł. sem.: Literatura nowohebrajska (dr Agnieszka Jagodzińska) s. 141

2 poł. sem.: Literatura jidisz - ćwiczenia (dr Joanna Lisek) s. 141

16.40 - 18.10 1 poł. sem.: Literatura biblijna i rabiniczna - wykład (dr Krzysztof Morta) s. 141

2 poł. sem: Literatura biblijna i rabiniczna - ćwiczenia (dr Joanna Lisek) s. 141

18.20 - 19.50 1 poł. sem.: Literatura jidisz - wykład (dr Joanna Lisek) s. 141

 

  • Pierwsza połowa drugiego semstru kończy się 8 kwietnia (od 14 kwietnia obowiązuje plan dla drugiej połowy semestru).
  • W marcu odbędą się zblokowane zajęcia z przedmiotu: teatr i film żydowski a w kwietniu: Żydzi i sztuki plastyczne (dokładne terminy zostaną ustalone na początku semestru), w maju: muzyka żydowska.
  • Zajęcia rytuał judaizmu prowadzone przez Jerzego Kichlera będą się odbywać w terenie. Terminy spotkań zostaną podane na początku semestru.


UWAGA!
Studenci judaistyki w tym semestrze mają przedmioty do wyboru:
- muzyka żydowska albo geografia historyczna Izraela
- teatr i film żydowski albo Żydzi i sztuki plastyczne
Student wybiera sobie jeden z dwóch zaproponowanych przedmiotów i zapisuje się do grupy. O przyjęciu do danej grupy będzie decydować kolejność zgłoszeń. W grupie może być maksymalnie 10 osób.


Studenci judaistyki realizują w tym semestrze również zajęcia z języka obcego (60 godz.).

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl