Dr Kamil Kijek

Historyk i socjolog (absolwent socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskał doktorat w Instytucie Historii PAN w Warszawie). W swojej pracy doktorskiej zajmował się analizą wzorów socjalizacji i świadomości politycznej młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX wieku, relacji pomiędzy teorią społeczną, historią polityczną a historią społeczną i kulturową, dziejów syjonizmu, społeczności żydowskiej w Palestynie/Ziemi Izraela w XIX i XX wieku.
Podczas prac nad doktoratem studiował na uniwersytetach w Jerozolimie, Tel-Awiwie, Hajfie i University College w Londynie. W roku akademickim 2014-2015 przebywał na stażach po-doktorskich w Center for Jewish History i na Uniwersytecie Nowojorskim (Prins Post-doctoral Fellow) i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (Sosland Post-doctoral Research Fellow).
W latach 2013-2015 uczestnik międzynarodowego projektu badawczego „Pogromy. Kolektywna przemoc antyżydowska na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Historia, Pamięć, Tożsamość”. W roku akademickim 2015-2016 realizuje grant Memorial Foundation of Jewish Culture, badając dzieje ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po 1945 roku i jej relacje z centrami światowej diaspory żydowskiej. W latach 2016-2019 jeden z trzech głównych wykonawców grantu Narodowego Centrum Nauki „Bethoveen” („Collective memory of ‘familiar other’ ethnicities in the urban environment. Case study of socio-political transformation and its impact on collective memory of Polish-Jewish and Polish-German relations in two Polish towns”), realizowanego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Nord-Ost Institut Uniwersytetu w Hamburgu.

W latach 2007-2012 współpracownik Muzeum Historii Żydów Polskich, zbierał materiały wystawiennicze, brał udział w projektowaniu kilku galerii wystawy stałej Muzeum. W latach 2009 otrzymał grant badawczy Fundacji Rothschilda na badania w archiwum JIWO w Nowym Jorku. W latach 2007-2009 beneficjent grantu doktorskiego “Fondation pour la Memoire de la Shoah”.

Najważniejsze publikacje:

Książki, redakcje prac zbiorowych i numerów czasopism:

- “Dzieci modernizmu. Świadomość i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej”, Wrocław 2016 (w przygotowaniu),

- red. Kamil Kijek, Konrad Zieliński “Przesłanki i konteksty sytuacji pogromowych i aktów przemocy wobec Żydów na Ziemiach Polskich w XIX i XX wieku”, Lublin 2016 (w przygotowaniu),

- redakcja (z Grzegorzem Krzywcem) “Kwartalnika Historii Żydów”, nr. 2, 2016, specjalny podwójny numer Kwartalnika poświęcony problemom antysemityzmu na ziemiach Polskich od końca XIX wieku do 1939 roku.

Artykuły naukowe:

- Was It Possible to avoid ‘Hebrew Assimilation’? Hebraism, Polonization, and the Zionist “Tarbut” School System in the Last Decade of Interwar Poland, “Jewish Social Studies”, vol. 21, 2015 (w przygotowaniu),

- Between love of Poland, symbolic violence and anti-Semitism. On the idiosyncratic effect of the state education system among the Jewish youth in Interwar Poland, “Polin. Studies in Polish Jewry” vol. 30 (w przygotowaniu),

- ’Naród słabych i skrzywdzonych’. Wojny i rewolucje lat 1914-1921 w pamięci młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego, „Studia Judaica”, nr. 1 (34) 2015, s. 85-104,

- Światopogląd i aspiracje życiowe ortodoksyjnej młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej, red. Tadeusz Stegner „Religia a społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Metamorfozy społeczne 5” Warszawa 2013, s. 291-331,

- Ha radicalism ha politi shel ha noar ha yehudi be shtetl polani bein milhamot ha olam (Radykalizm polityczny młodzieży żydowskiej małych miasteczkach okresu międzywojennego), „Yalkut Moreshet” vol.92-93, April 2013, s. 20-59,

- Inteligencja a naród w dobie kryzysu. JIWO Bleter jako przestrzeń komunikacyjna jidyszowych elit i mas żydowskich, red. J. Nalewajko-Kulikov „Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.)", Warszawa 2012, s. 369-396,

- Inteligencja ha Ptucha, Jehudim we ojeweichem (Otwarta inteligencja, Żydzi i ich wrogowie), „Gal-Ed” vol. 23, 2012, s. 183-197,

- Max Weinreich, assimilation and the social politics of Jewish nation building, “East European Jewish Affairs” vol. 41, nr 1-2, 2011, s. 25-55.

Najważniejsze konferencje i wystąpienia naukowe:

- (9 września 2015), University of Maryland, The Joseph and Rebecca Meyerhoff Center for Jewish Studies, wykład: The Rise and Fall of a Post-Holocaust Jewish Settlement in Polish Lower Silesia

- (12 maja 2015), Center for Jewish History, Nowy Jork, wykład: Anti-Jewish Violence in Poland before the Holocaust: The Przytyk Pogrom, National Democrats and the Polish Countryside,

- (13-14 kwietnia 2015, Chicago ) Annual Hejna Conference, “Cities East and West: New Maps for Research”, University of Illinois at Chicago, referat: The last Polish shtetl? Jewish communal life and Polish-Jewish relations in Dzierżoniów, 1945-1950,

- (14-16 grudnia 2014, Baltimore) – Association of Jewish Studies 46th Annual Conference, referat: Faithful but Transgressive? Political Consciousness and Patterns of Cultural Consumption among Jewish Youth in Interwar Poland,

- (10-11 listopada 2014, Lipsk)- Simon Dubnow Institut, konferencja “Pragmatic Alliances, Persistent Fidelity Conceptions of Loyalty in the Polish-Jewish Context in the 20th Century”, referat: Between the national Jewishness and Polishness. Jewish Youth and Its Educational Experience in the Second Polish Republic,

- (13 maja 2014, Oxford)- St. Antony’s College, Oxford, School of Modern History, East and East-Central European Seminar, referat: YIVO Autobiographical Contest, Socialization and Political Consciousness of the Last Generation of Jewish Youth in Interwar Poland,

- (28 lipca-1 sierpnia 2013, Jerozolima) – XVI World Congress of Jewish Studies, referat: National core or polysystem? Language and Jewish youth in Interwar Poland,

- (24-25 maja 2013, Warszawa)- Konferencja „Bourdieu in Poland. Receptions, usages, diagnosis”, referat: Symbolic violence, habitus and political consciousness of the Jewish youth in Interwar Poland,

- (3-4 października 2012, Kraków). Konferencja “Jehoshua Ozjasz Thon (1870- 1936). His Live, Thought and Activities.”, referat: Was Avoiding of the ‘Hebrew Assimilation’ Possible? Evolution of the Zionist Schooling in Interwar Poland,

- (24-27 sierpnia 2012, Kibuc Sdot Jam, Izrael). „The 3rd Bi-Annual Israeli-Polish Graduate Student Workshop On the History and Culture of Polish Jewry”, referat: Socialization and the Political Consciousness of the Last Generation of Interwar Polish Jews

- (1-2 marca 2012, Warszawa), Instytut Historii PAN, konferencja „Procesy socjalizacji w rodzinie i społeczeństwie 1914-1939”, referat: Socjalizacja młodzieży żydowskiej, 

- (26–27 of stycznia, Warszawa 2012)- Instytut Historii PAN, organizacja konferencji międzynarodowej: Role społeczne i narodowości w II Rzeczypospolitej, 

- (16-17 grudnia 2011, Warszawa). Instytut Historii PAN, konferencja: „Religia a społeczeństwo II Rzeczypospolitej”, referat: II RP jako kontekst kształtowania się nowego typu żydowskiej ortodoksji.

 

 

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl