Dr Wojciech Tworek

ukończył filozofię na UJ i hebraistykę na UW, był wolontariuszem w kibucu Nir Oz na Negewie, uczył się jidysz w YIVO i w Maison de la Culture Yiddish w Paryżu. Interesuje się historią i duchowością chasydyzmu. W 2014 roku obronił na wydziale Hebrew and Jewish Studies, University College London pracę doktorską poświęconą naukom założyciela ruchu Chabad, Szneura Zalmana z Ladów. W latach 2013-15 był członkiem the Posen Society of Fellows, skupiającego doktorantów badających żydowską kulturę i historię. Od 2013 jest członkiem zespołu przygotowującego angielskie tłumaczenie jidyszowych materiałów przechowywanych w Archiwum Ringelbluma. Od 2014 roku prowadzi zajęcia na letnim kursie jidysz Ot Azoy! w Londynie. W Zakładzie Studiów Żydowskich UWr realizuje projekt podoktorancki pod tytułem „Galut Polin: Habad-Lubavitch in the Interwar Period” w ramach programu Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe: Academic Jewish Studies in Europe Grant Programme.

Artykuły:
• “Migdar u-zeman be-khitve R. Shneur Zalman mi-Ladi,” Habad: historyah, hagut, dimui, Jonatan Meir i Gad Sagiv (red.), Jerozolima: Zalman Shazar Center, 2016 (w druku).
• “Setting Time for Torah Study in R. Shneur Zalman of Liady’s Thought,” AJS Review 38:1 (2014), 29-57.
• “Dosliwood: Di fabrik fun koshere haloymes,” Afn Shvel 364-365, Summer-Autumn 2014, 29-37.
• “Lipe Schmeltzer: dos Yiddish kol fun der hsidisher gas,” Afn Shvel 362-363, Winter-Spring 2014, 43-46.

Recenzje:
• “Szolem Alejchem na ekranie: Laughing in the Darkness, a film by Joseph Dorman,” Cwiszn 3, 2011, 107-9.

Tłumaczenia:

Z hebrajskiego:
• Mordechaj Brakman, Migdal Dawid, (współtłumaczenie z Agatą Paluch, w przygotowaniu).
• Oz Almog, Wielokulturowy Izrael, Warszawa: WSP TWP, 2011, (współtłumaczenie z Agnieszką Olek and Aleksandrą Rawską).
• Menahem Mendel Schneerson, “Bati le-gani 5711,” Studia Judaica 1 (25) 2010, 77-91.

Na hebrajski:
• Jaś Kapela, Shirim polanijim hadashim, Ma’ayan 6, 2010-11, 38-39

Z rosyjskiego:
• Wiktor Pielewin, “Prince of Gosplan,” Kresy 4 (64) 2005.

Konferencje i wykłady publiczne:
• “Hasidic Yiddish treasures: Remembering Yom Tov Simkhah Ehrlich, 25 years after his death” – Ot Azoy! 2015 Yiddish Summer School, Jewish Music Institute, School of Oriental and African Studies, Londyn.
• “Lipa Schmeltzer: The New Voice of Yiddish” – Ot Azoy! 2014 Yiddish Summer School, Jewish Music Institute, School of Oriental and African Studies, Londyn.
• “Time and Temporality in the Teachings of Rabbi Shneur Zalman of Liady,” AJS 45th Annual Conference, Boston, 2013.
• “Der portret funem rebn Shneyer Zalmen fun Liady – revidirt,” XVI. Symposium fur Jiddische Studien in Deutschland, Trewir, 2013.
• “The Portrait of Rabbi Shneur Zalman of Liady – revisited,” Jews and Modern Visual Culture, Manchester, 2013.
• “Migdar u-zeman be-khitve R. Shneur Zalman mi-Ladi,” Habad: historyah, hagut, dimui, Merkaz Zalman Shazar, Jerozolima, 2013.
• “Time and Gender in the Teachings of Rabbi Shneur Zalman of Liady,” Jewish Spirituality in Eastern Europe – a Textual Perspective, UCL, Londyn, 2012.
• “Związek Halachy z mistyką w pismach Szneura Zalmana z Liadów na przykładzie idei kwi’at ittim la-Tora”, IV Konferencja Judaistyczna Dla Młodych Naukowców, Uniwersytet Warszawski, 2011.
• “Mesjanizm w "Sefer ha-Tanja" Szneura Zalmana z Liadów”, III Konferencja Judaistyczna Dla Młodych Naukowców, Uniwersytet Warszawski, 2009.

 

Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15 50-140, Wrocław Tel. +48-71-3752017 Fax +48-71-3752811
www.judaistyka.uni.wroc.pl